FUNDACJA BARBARY CHROBAK “DOBRO DZIECKA CEL NAJWYŻSZY”

Nazwa:
FUNDACJA BARBARY CHROBAK “DOBRO DZIECKA CEL NAJWYŻSZY”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000660679
Numer ewidencyjny:
79/F
Ulica:
Rzeźnicza 12
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
501 596 045
Osoba reprezentująca:
Barbara Chrobak
Cele organizacji:

1. ORGANIZOWANIE I NIESIENIE WSZELKIEJ POMOCY OSOBOM I RODZINOM W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA W PRZEZWYCIĘŻENIU TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SĄ W STANIE POKONAĆ WYKORZYSTUJĄC WŁASNE ZASOBY I MOŻLIWOŚCI.
2. OCHRONA GODNOŚCI I INTEGRALNOŚCI KAŻDEGO CZŁOWIEKA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE KAŻDEJ FORMIE DYSKRYMINACJI, PRZEMOCY, NADUŻYĆ I ZANIEDBAŃ WOBEC NIEGO.
3. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POPRZEZ DZIAŁANIA EDUKACYJNE I WSPIERANIE WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z POLSKIMI TRADYCJAMI.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna, Rozwój człowieka, Prawa człowieka