Fundacja „Bądźmy Razem”

Nazwa:
Fundacja „Bądźmy Razem”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000484305
Numer ewidencyjny:
42/F
Ulica:
Chabrów 2
Kod pocztowy:
41-214
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Lucyna Bratek
Cele organizacji:
  • Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci,
  • Pomoc i opieka osobom starszym w tym także całodobowa,
  • Prowadzenie całodobowej opieki dla osób chorych, w tym chorych nerwowo i psychicznie,
  • Pomoc i opieka dla młodzieży dorastającej,
  • Aktywizacja osób 50+,
  • Działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i współpracy między społecznościami, ze szczególnym uwzględnieniem interesów osób starszych, niepełnosprawnych, młodzieży oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Inicjowanie i realizowanie projektów badawczych, kulturalnych artystycznych, edukacyjnych, wydawniczych i społecznych,
  • Popularyzowanie idei mediacji rodzinnej i społecznej,
  • Wspieranie parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta z siedzibą w Sosnowcu przy Chabrów 2.