Fundacja APLICA

Fundacja APLICA
Nazwa:
Fundacja APLICA
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000507095
Numer ewidencyjny:
47/F
Ulica:
Modrzejowska 20
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
607 144 178, 605 378 679
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Demczuk
Cele organizacji:
 • Wspieranie ludzi w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności, świadomości i postaw umożliwiających
 • efektywne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne,
 • Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego psychoedukacyjnego, edukacyjnego oraz
 • informacyjnego różnym grupom społecznym, w tym de faworyzowanym,
 • Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego,
 • Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom,
 • Realizacja działań związanych z profilaktyką i prewencją (w zakresie przeciwdziałania i zwalczania negatywnych zjawisk społecznych i zawodowych),
 • Propagowanie korzystania z pomocy ekspertów,
 • Wspieranie dobroczynności i działań pomocowych realizowanych przez inne podmioty,
 • Wspieranie rozwoju liderów i przywódców społecznych oraz gospodarczych, w tym liderów organizacji chrześcijańskich,
 • Wspieranie środowisk związanych z rozwojem i ideą kształcenia dorosłych, w tym coachingu, mentoringu, trenerstwa i innych form kształcenia dorosłych,
 • Wspieranie prawidłowego rozwoju oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia
 • Organizacja wolontariatu i innych działań społecznych,
 • Tworzenie i wspieranie standardów usług szkoleniowych i innych form rozwoju osobistego i zawodowego: coaching, mentoring, treningi i warsztaty szkoleniowe, szeroko rozumianej pomocy psychologicznej,
 • Popieranie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą.