Fundacja Akademia Piłki Nożnej Zagłębia Sosnowiec

Nazwa:
Fundacja Akademia Piłki Nożnej Zagłębia Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000498983
Numer ewidencyjny:
43/F
Ulica:
Kresowa 1
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Łukasz Walczak – Prezes Zarządu
Cele organizacji:
  • Promocja i ochrona zdrowia,
  • Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
  • Rozwój sportowy młodzieży w dziedzinie piłki nożnej, stworzenie im warunków do trenowania piłki nożnej oraz przygotowywanie ich do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej,
  • Poprawa warunków „startu” młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • Rozwój nauki, edukacji, oświaty, kultury oraz sztuki,
  • Edukację dzieci i młodzieży, propagowanie wśród nich pozytywnych zachowań w szczególności wśród wychowanków rodzinnych domów dziecka,
  • Pomoc sportowcom w adaptacji do życia po zakończeniu kariery sportowej w szczególności byłym zawodowym piłkarzom,
  • Pobudzenie aktywności sportowej i pozasportowej oraz podejmowanie różnych inicjatyw integrujących środowisko sportowe oraz społeczności lokalne,
  • Wsparcie oraz ochrona sportowego dziedzictwa kulturowego,
  • Uwrażliwienie opinii publicznej na problemy młodzieży, a także organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów naukowych , poświęconych tematyce pierwszej pomocy, wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz kulturze fizycznej.
OPP:
OPP