FIGHT CLUB JUNIOR

Nazwa:
FIGHT CLUB JUNIOR
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-60
Ulica:
Ostrogórska 23/12
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
790-757-370
Osoba reprezentująca:
Anna Knop
Cele organizacji:

Rozpowszechnianie sportu wśród młodzieży i dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 

Sekcje sportowe:
Boks, Sporty walki
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Sport