Federacja Młodych Socjaldemokratów

Nazwa:
Federacja Młodych Socjaldemokratów
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.293
Ulica:
Aleja Zwycięstwa 17
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
798 250 630, 784 991 101
Osoba reprezentująca:
Mateusz Kiecka, Jakub Ćmachowski
Cele organizacji:
 • propagowanie wśród młodzieży idei socjaldemokratycznych, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej,
 • działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym,
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
 • upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
 • inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej i promocja przedsiębiorczości,
 • ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
 • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
 • ochrona praw człowieka,
 • propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych,
 • promocja ekologii i ochrony środowiska,
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych