Event Time dla Świata

Nazwa:
Event Time dla Świata
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-36
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
500 613 954
Osoba reprezentująca:
Michał Wyszyński
Cele organizacji:

Organizacja imprez masowych i innych przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego.

Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Społeczeństwo, Kultura i sztuka, Sport, Turystyka