DEVIT FUNDACJA ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Nazwa:
DEVIT FUNDACJA ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000392230
Numer ewidencyjny:
78/F
Ulica:
Sucha 47
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Zdravkov Grigor
Cele organizacji:
  1. PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH, KREOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH, WSPIERANIA ROZWOJU MŁODYCH OSÓB POSIADAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W KIERUNKU TWORZENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH;
  2. UŁATWIANIE STARTU MŁODYM OSOBOM W PODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI OPARTEJ O NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE;
  3. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH STANOWIĄCYCH KONKURENCJĘ DLA PŁATNYCH I POWSZECHNIE ZNANYCH SYSTEMÓW OFEROWANYCH NA RYNKU;
  4. WSPIERANIE ORGANIZACYJNE, RZECZOWE I FINANSOWE ROZWIJAJĄCYCH SIĘ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH POMYSŁ NA PRODUKT/ USŁUGĘ, A NIE POSIADAJĄCYCH POTENCJAŁU FINANSOWEGO I TECHNICZNEGO DLA ROZWOJU POMYSŁÓW;
  5. REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ EDUKACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI W KIERUNKU WYKORZYSTANIA KOMERCYJNYCH I NIEKOMERCYJNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka