BECOME BETTER AND MAKE KIZOMBA GROW

Nazwa:
BECOME BETTER AND MAKE KIZOMBA GROW
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000731287
Numer ewidencyjny:
87/F
Ulica:
JULIANA TUWIMA 3/3
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
SŁAWOMIR WIENCKIEWICZ
Cele organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOWANIA TAŃCA,A TAKŻE GATUNKU MUZYKI ORAZ STYLU TAŃCA KIZOMBA,W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:

1)PODEJMOWANIE I WSPOMAGANIE INICJATYW SŁUŻĄCYCH POPULARYZACJI TAŃCA,W SZCZEGÓLNOŚCI KIZOMBY;

2)POBUDZANIE ZAINTERESOWANA KULTURĄ MUZYCZNĄ I TANECZNĄ KIZOMBY;

3)POSZUKIWANIE ,PROMOCJA I WSPIERANIE ROZWOJU TALENTÓW DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH;

4)INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WOKÓŁ ZAGADNIENIA KIZOMBY; 5)ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH,WARSZTATÓW I ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH CELE FUNDACJI.

Sekcje sportowe:
Taniec
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport