ANIMA ROZWÓJ DIAGNOZA I TERAPIA

Nazwa:
ANIMA ROZWÓJ DIAGNOZA I TERAPIA
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-75
Ulica:
Plac Kościuszki 5/adres do korespondencji: ul. Szymanowskiego 130
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
503 319 333
Osoba reprezentująca:
Marta Turek
Cele organizacji:
  1. Zapewnienie wsparcia dzieciom ze spektrum autyzmu oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i deficytami rozwojowymi, w różnym stopniu upośledzenia umysłowego i fizycznego.
  2. Zapewnienie edukacji dzieciom ze spektrum autyzmu oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i deficytami rozwojowymi, w różnym stopniu upośledzenia umysłowego i fizycznego.
  3. Zapewnienie rozwoju dzieciom ze spektrum autyzmu oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i deficytami rozwojowymi, w różnym stopniu upośledzenia umysłowego i fizycznego.
  4. Zapewnienie wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i deficytami rozwojowymi, w różnym stopniu upośledzenia umysłowego i fizycznego.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Rozwój człowieka