Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec

Nazwa:
Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.33
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
535 555 515
Fax:
skrytka pocztowa nr 98
Osoba reprezentująca:
Tomasz Kleszcz
Cele organizacji:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
2. Powszechny rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu życia prowadzona w społeczności lokalnej.
3. Klub realizuje swoje cele przez:
1) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej,
3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, obozów sportowych,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,
5) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
6) rozwijanie różnych form kultury fizycznej,
7) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców poprzez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
8) prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
9) propagowanie zdrowego trybu życia.

Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport