Amatorski Klub Hokejowy WILD DOGS

Nazwa:
Amatorski Klub Hokejowy WILD DOGS
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.24
Ulica:
Zabłockiego 6/7
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
602-420-547
Osoba reprezentująca:
Janusz Chruściel
Cele organizacji:

1. Rozpowszechnianie wiedzy o tradycji i współczesnych trendach obowiązujących w hokeju na lodzie.
2. Tworzenie oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do popularyzacji hokeja na lodzie.
3. Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalanie zwyczajów w tym zakresie.
4. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.
5. Uczestnictwo oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych.
6. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym.
7. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8. Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.
11. Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.

Sekcje sportowe:
Hokej
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport