Aktywny Silvers

Nazwa:
Aktywny Silvers
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ – 54
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
501706689
Fax:
skrytka pocztowa nr 99
Osoba reprezentująca:
Przedstawiciel – Daniela Kalinowska
Cele organizacji:

1. Propagowanie kultury;

2. Działalność w zakresie wspomagania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

3. Działalność edukacyjna;

4. Działalność prozdrowotna;

5. Aktywizacja osób starszych z Miasta Sosnowca;

6. Integracja ze środowiskiem lokalnym i zapobieganie izolacji osób starszych;

7. Aktywne spędzanie wolnego czasu osób starszych.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Sport, Turystyka, Rozwój człowieka