Aktywni dla Sosnowca

Nazwa:
Aktywni dla Sosnowca
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-37
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
602-656-913
Fax:
skrytka pocztowa nr 76
Osoba reprezentująca:
Ireneusz Świerkot
Cele organizacji:

Aktywizacja i integracja mieszkańców sosnowieckich, w szczególności:

1) Organizowanie spotkań integracyjnych,szkoleń i warsztatów dla mieszkańców

2) Aktywne reprezentowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach aktywizujących mieszkańców

3)Uzupełnianie i pogłębianie wiedzy członków stowarzyszenia w zakresie nowoczesnych sposobów komunikowania się w celu reprezentowania mieszkańców w istotnych dla nich sprawach

4) Należyte reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia

5)Organizacja alternatywnych form spędznia czasu wolnego mieszkańców.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Społeczeństwo, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka