Akademia Piłki Nożnej Zagłębie Sosnowiec

Nazwa:
Akademia Piłki Nożnej Zagłębie Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.05
Ulica:
ul. Kresowa 1
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Tomasz Pawłowski
Cele organizacji:

1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, sportu amatorskiego, wyczynowego i rekreacji ruchowej oraz angażowanie jak najliczniejszej grupy osób do różnorodnych form aktywności
2. Propagowanie, promocja i rozwój piłki nożnej
3. Propagowanie i promocja na terenie Polski Zagłębia Sosnowiec poprzez uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłkarskich
4. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej Sosnowca i miast ościennych
5. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub nadużywaniem innych środków (np. narkotyków, alkoholu itp.)
6. Popieranie różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw – dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
7. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości sprzętowe i obiekty będące w posiadaniu klubu i podnajemców obiektów, z których korzysta klub w celu realizacji swoich zadań statutowych na bazie pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców, opiekunów i sympatyków Klubu
8. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
10. Organizacja imprez sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez organizacje o zbliżonym profilu działania

Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport