Akademia Młodego Piłkarza “Orzeł”

Nazwa:
Akademia Młodego Piłkarza “Orzeł”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.27
Ulica:
W. Witosa 3
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
512378959
Osoba reprezentująca:
Żaneta Dams
Cele organizacji:
  1. Prowadzenie wszelkiej działalności edukacyjnej w zakresie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.
  2. Zapobieganie patologiom społecznym wśród młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej, poprzez umożliwianie dostępu do sprzętu i możliwości uprawiania sportu albo zajęć alternatywnych.
  3. Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności u dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalanie zwyczajów w tym zakresie.
  4. Prowadzenie systematycznych treningów i zapraw, urządzanie zawodów, gier, zabaw sportowych, kursów, odczytów i pogadanek na tematy sportowe, wspólnych zgrupowań, wycieczek w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.
  5. Poszukiwanie osób utalentowanych sportowo wśród młodzieży oraz wspieranie ich rozwoju w dążeniu do osiągnięcia najwyższego poziomu sportowego.
Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
województwo śląskie, Cały kraj
Typ działalności:
Sport