Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec

Nazwa:
Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ – 20
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
508 653 577
Fax:
skrytka pocztowa nr 113
Osoba reprezentująca:
Konrad Pogoda
Cele organizacji:
  1. Zorganizowanie sekcji gimnastyki artystycznej.
  2. Organizowanie szkoleń, treningów, kursów i innych zajęć.
  3. Organizowanie zawodów i innych imprez sportowych.
  4. Branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez innej podmioty.
  5. Propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu.
  6. Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, kadry trenerskiej oraz sprzętu niezbędnego do uprawiania sportu.
  7. Wydawanie materiałów szkoleniowych oraz reklamowych mających na celu realizację celów stowarzyszenia.
Sekcje sportowe:
Gimnastyka
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport