– Zostaw Swój 1% w Sosnowcu

NGO 1%

Zostaw Swój 1% w Sosnowcu

Rozliczanie zeznań podatkowych z pomocą księgowego w siedzibie Centrum Informacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Warszawska 3, 41-200 Sosnowiec.

  • Zeznania rozliczane z koniecznością przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu z Sosnowca.
  • W razie wystąpienia obostrzeń związanych z pandemią SARS Cov-2 rozliczenia odbywać się będą w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków przekazu internetowego lub telefonicznie.
Back to top