– Złożenie przez fundację sprawozdania z działalności do właściwego ministra

Złożenie przez fundację sprawozdania z działalności do właściwego ministra

Do 31 grudnia 2021 roku każda fundacja ma obowiązek złożenia sprawozdania (merytorycznego) z działalności do właściwego ministra- sprawującego nadzór nad fundacją (wskazanego w statucie).

Data

2021-12-31
Expired!

Czas

00:00 - 23:55
Back to top