– Ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Do 12 lipca 2021 roku ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego dla sprawozdań zatwierdzonych 30 czerwca 2021 roku. W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy je przesłać do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy to NGO, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Back to top