– Ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Do 15 lipca 2021 roku ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego dla sprawozdań zatwierdzonych 30 czerwca 2021 roku. Organizacja, która prowadzi działalność gospodarczą, musi złożyć sprawozdanie finansowe do KRS w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia.  Do sprawozdania dołącza się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie, uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe. W takim przypadku dodatkowo w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego- NGO przekazuje do urzędu skarbowego uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania.

Back to top