– Ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego

Ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego

Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego powinno nastąpić zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez władze organizacji określone w statucie. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji. Zatwierdzenie następuje poprzez przyjęcie uchwały.

Data

2021-06-30
Expired!

Czas

00:00 - 23:55
Back to top