– Ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego

Ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego

Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego powinno nastąpić zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez władze organizacji określone w statucie. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji. Zatwierdzenie następuje poprzez przyjęcie uchwały.

Back to top