10

Zapraszamy na zajęcia w ramach projektu Pracownia Zajęta!! Dnia 14.11.2018 r. od godziny 17.00 w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Oganizacji Pozarządowych przy Pl. Kościuszki 5 pod okiem Pani Anny Philipp będziemy tworzyć własne Brnasoletki Kumihimo.

Liczba miejsc ograniczona, proszę zgłszać chęć do udziału w zajęciach pod nr telefonu: 32 263 32 76