webinarium

W związku z pojawieniem się rządowego projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Zespół do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych RDPP oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji społecznych do udziału w bezpłatnych webinariach poświęconych projektowi ustawy.

Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag.

Webinaria odbywać się będą z wykorzystaniem platformy Zoom (link do spotkania zostanie wysłany na podany w trakcie rekrutacji adres e-mail).

Do wyboru są 4 terminy (należy wybrać jeden termin):

 • 14 lipca 2021 r. (środa) godz. 15:00-19:00 
  Link do zapisów: Kliknij
 • 16 lipca 2021 r. (piątek) godz. 15:00-19:00 
  Link do zapisów: Kliknij 
 • 19 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 15:00-19:00 
  Link do zapisów: Kliknij 
 • 20 lipca 2021 r. (wtorek) godz. 15:00-19:00 
  Link do zapisów: Kliknij

Prowadzący: Przemysław Żak – prawnik, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny i Zespołu OFOP “Proste prawo dla NGO”.

Udział w webinariach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych, będziemy kontaktować się indywidualnie, proponując ewentualne spotkanie w innym terminie.

Działania prowadzone są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.