17800084 1091617217651503 6900963987912367239 n

Serdecznie zapraszamy na szkolenie o tematyce: „Zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych”.

Szkolenie obejmuje omówienie tematyki:

–zmiana dokumentów w ramach otwartych konkursów ofert – omówienie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
– zmiana dokumentów w ramach tzw. małych grantów– omówienie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.05.2019 r., od godziny 10.00 w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5.

Zapisy pod numerem telefonu: 32 263 32 22