fundraising cropped 500x353

Zapraszamy na BEZPŁATNE Szkolenie w temacie FUNDRAISING ORAZ WSPÓŁPRACA ORAGNIZACJI Z ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ W ZAKRSIE POZYSKIWANIA DOTACJI, które odbędzie się dnia 14.12.2019 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w Sali Sesyjnej (319) Głównego Budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy Alei Zwycięstwa 20. Czekamy na zgłoszenia pod numerem telefonu: 32 263 32 76 – liczba miejsc ograniczona. 

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, administratywista, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych i rządowych, współpracownik Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a obecnie pełnomocnik Burmistrza Raciąża ds. współpracy społeczno-gospodarczej. Prowadził wiele szkoleń z Modelu Współpracy oraz Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego, tworzenia partnerstw, działania samorządów, szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Od 18 lat w sektorze pozarządowym, gdzie wpierw zarządzał własną organizacją, która prowadziła świetlice dla dzieci w Warszawie, obecnie związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacją KSK i Federacją Organizacji Pozarządowych “Pomocni Mazowszu”. Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki.

PROGRAM SZKOLENIA

Fundraising:

 • działalność odpłatna pożytku publicznego
 • działalność nieodpłatna pożytku publicznego,
 • działalność gospodarcza
 • darowizny,
 • darowizny CIT i PIT,
 • zbiórki publiczne,
 • loterie, aukcje a przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy,
 • fundrising,
 • crowdfunding.

 

 1. Współpraca organizacji z administracją samorządową w zakresie pozyskiwania dotacj:

 

 1. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie konkursowych i tzw. “małego grantu”: plan i harmonogram, opracowanie rezultatów, opracowanie kosztorysu.
 2. Umowa o realizację zadania publicznego a kontrola m.in.: zasady przesuwania środków, terminy realizacji zadania, zasady promocji,
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w trybie konkursowych i tzw. “małego grantu”:
 • rozliczenie przez rezultat,
 • opis dokumentów księgowych.