NGO generator

Zaprzaszamy na BEZPŁATNE szkolenie dot. obsługi generatora eNGO, w szczególności w zakresie jego nowej funkcji umożliwiającej składanie ofert w konkursach ofert w zakresie zdrowia publicznego. Ze szkolenia mogą skorzystać również nowe organizacje, które dopiero będą rozpoczynały swoją przygodę z generatorem ofert.

Szkolenie odbędzie się 4 grudnia, godz. 15.00, Urząd Miejski, al. Zwycięstwa 20, sala 221. Przewidziany czas szkolenia 1,5 h – 2 h.

Zapisy pod numerem telefonu 32 263 32 76