szkolenie1

Uwaga NGOsy! Zapraszamy serdecznie na szkolenie w dniu 21 listopad 2018r., od godziny 14.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SCOP, Plac Kościuszki 5, II piętro sala 207.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: 32 263 32 22.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Temat szkolenia:

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.

1. Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż
2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna)
3. Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce kancelarii (sygnalista)
4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona)
6. Weryfikacja tożsamości a RODO
7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
9. Wyłączenia dla doradców podatkowych
10. Dokumentacja w kancelarii
11. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy
12. Szkolenia, kontrola i kary
13. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu
14. Praktyczne przykłady
15. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą elektroniczną