sugestie

Przez najbliższe dwa tygodnie (do 21go stycznia) czekamy na Wasze propozycje odnośnie tematyki organizowanych przez nas w 2019 roku szkoleń.

 

Szkolenia mogą dotyczyć różnych obszarów zakładania oraz prowadzenia organizacji pozarządowych ale także animacji czy organizowania społeczności lokalnych.  Swoje propozycje przesyłajcie na scop@um.sosnowiec.pl Czekamy na Wasze sugestie!