logo

Zapraszamy na ostatnie w tym roku bezpłatne szkolenie.  4-godzinny warsztat z pracownikiem socjalnym, pielęgniarką, fizjoterapeutą oraz  psychologiem. Na zakończeniem każdy otrzyma potwierdzenie udziału w warsztacie. 

szk28