1.    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów / Oddział Rejonowy w Sosnowcu


2.    Polski Związek Esperantystów / Oddział w Sosnowcu


3.    Polski Związek Filatelistów / Okręg Śląsko – Dąbrowski Oddział Sosnowiec


4.    Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych / Oddział Sosnowiec


5.    Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy / Oddział Śląski 


6.    Polski Komitet Pomocy Społecznej / Oddział Sosnowiec


7.    Polskie Towarzystwo Geologiczne / Oddział


8.    Polskie Towarzystwo Geograficzne / Oddział Katowicki


9.    Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi / Oddział Górnośląski


10.  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie / Oddział w Sosnowcu im. gen. Mariusza Zaruskiego


11.  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce / Oddział terenowy w Sosnowcu


12.  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami / Oddział Sosnowiec 


13.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD / Oddział Miejski w Sosnowcu


14.  Związek Harcerstwa Polskiego ZHP / Komenda Hufca w Sosnowcu


15.  Związek Inwalidów Wojennych ZIW / Oddział


16.  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – ZKRP i BWP / Oddział


17.  Stowarzyszenie „PRO-EUROPA” / Oddział


18.  Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów / Oddział


19.  Polski Związek Katolicko – Społeczny / Oddział


20.  Stowarzyszenie Na Rzecz Demokracji i Antyklerykalizmu „UNIEZALEŻNIENIE" / Oddział Regionalny


21.  Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem / Oddział Miejski w Sosnowcu


22.  Polskie Towarzystwo Dietetyki / Oddział w Sosnowcu


23.  Śląski Zarząd Wojewódzki Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów z siedzibą w Sosnowcu


24.  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze / Odział im. Aleksandra Janowskiego


25.  Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych / Stowarzyszenie Ogólnopolskie Oddział w Sosnowcu


26.  Polskie Towarzystwo Kulturalne Koło Sportowe "Niwka" w Sosnowcu


27.  Polskie Towarzystwo Kulturalne Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowy "Flota Młodych – Port Sosnowiec"


28.  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski


29.  Polski Czerwony Krzyż / Oddział Rejonowy