buttonepity

Krok pierwszy   

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1 % swojego podatku z : wykazu OPP  uprawnionych do otrzymywania 1% podatku z terenu  miasta Sosnowca lub  ogólnopolskiego wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku

Krok drugi   

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu zachęca do składania PIT -28, PIT -36, PIT-36L,PIT-37,PIT-38 i PIT – 39 drogą elektroniczną bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.
Informację dostępne na stronie
  www.isnet.katowice.pl/US/sosnowiec.htm

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT – 38 lub PIT-39
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisz numer KRS organizacji pożytku publicznego i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

UWAGA:
Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. koło miejskie, oddział, konkretny cel), w rubryce „Informacje uzupełniające”.Podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia i nazwiska, adresu oraz informacji o kwocie jaką podatnik przekazał.

Krok trzeci   

Urzędy Skarbowe przekażą następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji na jej konto.
  

Dodatkowe infromacje:   

1)   1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
2)   Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji. 
3)   Warto pamiętać, że wniosek o przekazanie wybranej OPP 1% podatku może być również zawarty w korekcie zeznania, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania.

W ubiegłym roku podatnicy z Sosnowca złożyli wniosek o przekazanie 1% podatku w połowie wszystkich złożonych zeznań, a łączna przekazana organizacjom kwota przekroczyła 2,5 mln zł.

Zachęcamy Wszystkie uprawnione NGO-sy do ogłaszania się na naszej stronie !
 


1% swojego podatku możecie Państwo przekazać sosnowieckim organizacjom pozarządowym za pomocą aplikacji e-pity w ramach Akcji “e-life: 1% przekaż lokalnie”.
Wystarczy kliknąć w poniższy banner:

         Program e-pity Copyright 2014 e-file sp. z o.


plakat 1 procent maly


Praktyczne rady dla OPP:

  1.    15 styczeń – sprawdź numer konta na wykazie uprawnionych do 1% za 2013r.
  2.    31 stycznia – zgłoś poprawny numer konta bankowego do US
  3.    15 luty – sprawdź numer konta na wykazie uprawnionych do 1% za 2013r.
  4.    28 luty – zgłoś poprawny numer konta bankowego do US
  5.    15 marzec – sprawdź numer konta na wykazie uprawnionych do 1% za 2013r.
  6.    15 lipiec – zamieść sprawozdania za 2013r. w bazie MPiPS (ostateczny termin)
  7.    30 wrzesień – sprawdź na wykazie wysokość środków otrzymanych z 1% za 2013r.
  8.    30 listopad – ostateczny termin uzyskania status OPP, aby ubiegać się o 1% za 2014r.
  9.    15 grudzień – sprawdź czy organizacja jest na wykazie uprawnionych do 1% za 2014r.
  10.    31 grudzień – zgłoś do MPiPS błędy w wykazie uprawnionych do 1% za 2014r.