Tytuł modułu

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

 

Cele:

Celem głównym modułu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.

Cele dydaktyczne szkolenia:

1.       zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawowymi systemami do tworzenia stron internetowych. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie poruszania się po systemach służących do tworzenia stron, wyboru szablonu, edytowania i tworzenia treści. Uczestnicy nauczą posługiwania systemami CMS do zarządzania treścią na stronie internetowej.

2.       zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami tworzenia i ochrony treści na stronie internetowej. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi programów do tworzenia materiałów audiowizualnych, procesorów tekstu, obróbki zdjęć i filmów. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego oraz metodami ochrony swojego wizerunku i ochrony swoich treści w Internecie.

3.       zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami pozycjonowania i promowania strony internetowej. Uczestnicy nabędą umiejętności posługiwania się narzędziem Google AdWords, dobierania grupy odbiorców, tworzenia reklam i rozpowszechniania informacji o swojej stronie.

4.       zapoznanie grupy szkoleniowej z prowadzeniem profili swojej strony na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google Plus). Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie łączenia i przesyłania treści pomiędzy stroną internetową a portalami społecznościowymi.

5.       zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami komunikacji w Internecie (e-mail, czat, komunikator WhatsApp, komunikator Signal, komentarze pod wpisami). Uczestnicy nauczą się rozpoznawać negatywne zjawiska społeczne w Internecie (hate, trolling). Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami netykiety (savoir-vivre w Internecie).

6.       zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP, przekazanie im kompetencji z zakresu posługiwania się profilem zaufanym, przekazanie wiedzy odnośnie portali administracji publicznej, udostępniających możliwość załatwiania spraw przez Internet.

Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć:

–     umiejętności informacyjne:

–     podstawowa kompetencja cyfrowa – Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach

–       Rozpowszechnienie w sieci informacji o swojej stronie.

–       Rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących tzw. fake news, hate, ochrony wizerunku osób oraz prawa autorskiego.

–       Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych.

–     umiejętności komunikacyjne:

– podstawowa kompetencja cyfrowa – Umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania

–       Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.

–       Prowadzenie komunikacji z odbiorcami strony i mediów społecznościowych (netykieta, hate, trolling itp.).

–     umiejętności rozwiązywania problemów:

–     podstawowa kompetencja cyfrowa – Przenoszenie plików między komputerami / urządzeniami

–       Hosting strony internetowej.

–       Internetowe instrumenty promocji (reklamy, płatne posty, pozycjonowanie itp.).

–       Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci.

–       Prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in.

–     umiejętności związane z oprogramowaniem:

–     podstawowa kompetencja cyfrowa – Korzystanie z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio

–       Utworzenie strony internetowej z wykorzystaniem prostych w obsłudze narzędzi.

–       Podstawy obsługi systemów CMS i innych.

–       Tworzenie treści (słownej, graficznej, muzycznej, filmowej) na stronę internetową z wykorzystaniem prostych aplikacji: jak i gdzie ich szukać, jak instalować, jak i do czego używać, na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem bezpieczeństwa i prawa autorskiego).

–     umiejętność korzystania z usług publicznych:

–     podstawowa kompetencja cyfrowa – Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego

–       Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.

–       Wykorzystanie profilu zaufanego.

–       Rejestracja domeny internetowej.

Grupa docelowa uczestników

Scenariusz zajęć jest przygotowany do pracy z uczestnikami w grupie wiekowej powyżej 25 roku życia.