Tytuł modułu

Mój biznes w sieci

Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

 

Cele:

Celem głównym modułu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.

Cele dydaktyczne szkolenia:

1.       zapoznanie grupy szkoleniowej z możliwościami zakładania własnej firmy przez Internet, korzystania z e-usług publicznych dotyczących obsługi podatkowej, kadrowej i rachunkowej swojego przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkoleń nauczą się korzystania z usług udostępnionych na portalach ePUAP, CEIDG, PUE ZUS oraz PŁATNIK.

2.       zapoznanie grupy szkoleniowej z witrynami i narzędziami z otoczenia biznesu, udostępnionymi w Internecie przez administrację publiczną. Uczestnicy szkoleń poznają publiczne rejestry firm, nauczą się metod korzystania z wbudowanych wyszukiwarek, poznają strony dotyczące pozyskiwania kontrahentów i dofinansowań            (mojepanstwo.pl,           ems.gov.pl,                              ceidg.gov.pl, bazakonkurencyjnosci.gov.pl, biznes.gov.pl, finanse.mf.gov.pl).

3.       zapoznanie grupy szkoleniowej ze sposobami pozycjonowania i promowania swojego biznesu w Internecie. Uczestnicy nauczą się, jak korzystać z narzędzi Google do budowania pozycji swojej firmy w sieci. Uczestnicy nauczą się podstawowych metod tworzenia przekazu marketingowego w mediach społecznościowych.

4.       zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami kształtowania wizerunku swojego biznesu w Internecie. Uczestnicy nauczą się podstawowych metod zarządzania swoją prywatnością w Internecie oraz jak radzić sobie z podstawowymi typami naruszeń wizerunku i prywatności. Uczestnicy dowiedzą się o podstawowych rodzajach licencji dotyczących własności intelektualnej oraz jak chronić swoją własność intelektualną w sieci.

5.       zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawowymi metodami nawiązywania relacji

biznesowych w Internecie. Uczestnicy nauczą się, jak wykorzystywać narzędzia internetowe do komunikowania się ze swoimi klientami i kontrahentami. Uczestnicy poznają podstawowe metody kupowania przez Internet oraz korzystania z bankowości elektronicznej.

6. zapoznanie grupy szkoleniowej z najbardziej przydatnymi aplikacjami webowymi wykorzystywanymi przy prowadzeniu własnego biznesu. Uczestnicy poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z aplikacji online. Uczestnicy posiądą wiedzę w zakresie ochrony swoich danych przed złośliwym oprogramowaniem.

Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć:

–    umiejętności informacyjne:

– podstawowa kompetencja cyfrowa – Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej

–       Wyszukiwanie dostawców, ofert, sprawdzanie wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego. (np. w ems.ms.gov.pl, mojepanstwo.pl)

–       Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych, np. o regulacjach prawnych dotyczących handlu w sieci, serwisów z przetargami, bazakonkurencyjnosci.gov.pl

–       Rozpowszechnienie w sieci informacji o swoim biznesie, (wizytówka, media społecznościowe, widoczność w serwisach typu Google Maps, itd.).

–       Wykorzystywanie materiałów z sieci (własność intelektualna otwarte licencje).

–    umiejętności komunikacyjne:

–   podstawowa kompetencja cyfrowa – Telefonowanie przez internet i wideorozmowy przez internet

–       Prowadzenie rozmów przez internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe).

–       Komunikacja elektroniczna z klientami i dostawcami, w tym uzyskiwanie opinii klientów.

–    umiejętności rozwiązywania problemów:

– podstawowa kompetencja cyfrowa – Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania

–       Zakupy i sprzedaż przez internet, w tym płatności elektroniczne, potwierdzenie zakupów, paragony itd.

–       Wiedza o podstawach posiadania własnej strony internetowej, w tym np. funpage’a w mediach społecznościowych (na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in.) i informacje jak ją uruchomić z   wykorzystaniem prostych w obsłudze narzędzi.

–       Marketing w internecie.

–       Zarządzanie prywatnością w sieci.

–       Korzystanie z bankowości elektronicznej lub przyjmowanie płatności online.

–       Reagowanie na naruszenie własnych praw autorskich.

–       Reagowanie i radzenie sobie ze zjawiskami niepożądanymi i groźnymi (hate, trolling, kradzież treści).

–    umiejętności związane z oprogramowaniem:

– podstawowa kompetencja cyfrowa – Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych

–       Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.

–       Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania (np. do zarządzania informacjami o klientach, dostawcach): jak i gdzie ich szukać, jak instalować, jak i do czego używać, na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem bezpieczeństwa).

–       Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne), na których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie wraz z przykładami / źródłami.

–    umiejętność korzystania z usług publicznych:

– podstawowa kompetencja cyfrowa – Użycie profilu zaufanego w     co najmniej 1 e-usłudze

–       Wykorzystanie profilu zaufanego.

–       Założenie/zawieszenie/zakończenie działalności gospodarczej, w tym np. wykorzystanie platformy testowej CEIDG lub biznes.gov.pl do próbnego wypełniania i wysłania wniosku, (procedura: przygotowanie wniosku online, złożenie wniosku i dokonanie płatności).

–       Załatwianie drogą elektroniczną spraw związanych z wysłaniem pisma/informacji/sprawozdania do urzędu, odbiorem odpowiedzi od urzędu (z uwzględnieniem wykorzystania wsparcia dostępnego w ramach Centrum Pomocy w serwisu biznes.gov.pl).

–       Rozliczenia podatkowe, deklaracje i składki na ZUS online.

Grupa docelowa uczestników

Scenariusz zajęć jest przygotowany do pracy z uczestnikami w grupie wiekowej powyżej 25 roku życia.

Liczebność grupy szkoleniowej

Zgodnie z standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może być większa niż 12 osób.