Tytuł modułu : Kultura w sieci

Celemodułuiumiejętnościcyfrowedonabyciawtrakciezajęćzewskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Cele:

Celem głównym modułu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych. Cele dydaktyczne szkolenia:

  1. zapoznanie grupy szkoleniowej z zasobami kultury polskiej i światowej dostępnymi w sieci. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej i światowej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, British Museum, Luwr, Muzeum Sztuki w Wiedniu itp.).
  2. zapoznanie grupy szkoleniowej   z   metodami   wyszukiwania   i   pozyskiwania informacji na temat bieżących wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób zarezerwować    bilety na wydarzenia,kontaktować się z przedstawicielami instytucji kultury w sprawie rezerwacji.
  1. zapoznanie grupy szkoleniowej z powszechnie dostępnymi źródłami legalnego oprogramowania do tworzenia i edycji treści cyfrowych. Uczestnicy nauczą się, jak zweryfikować legalność oprogramowania, jak je instalować, tworzyć treści cyfrowe i udostępniać je w sieciach społecznościowych.
  2. zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami ochrony treści zgodnie z prawem autorskim. Uczestnicy zostaną zapoznani z rodzajami praw do użytkowania (licencji), narzędziami służącymi tworzeniu i publikowaniu treści artystycznych, a także sposobami ochrony   tych   treści.   Uczestnicy   zostaną   zapoznani   z podstawowymi zasadami odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich. Uczestnicy nauczą się, jak korzystać z materiałów udostępnionych publicznie. Uczestnicy dowiedzą się, co to jest prawo cytatu, w jaki sposób wykorzystywać je na własny użytek.
  3. zapoznanie grupy szkoleniowej z legalnymi bazami wiedzy. Uczestnicy nauczą się, jak korzystać z ebooków i audiobooków oraz w jaki sposób odtwarzać je na swoich urządzeniach. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami nauki wykorzystującymi cyfrowe zasoby i źródła internetowe.
  1. zapoznanie uczestników szkoleń   z   platformą e-usług publicznych ePUAP, przekazanie im kompetencji z zakresu posługiwania się profilem zaufanym, przekazanie wiedzy odnośnie portali administracji publicznej, udostępniających możliwość załatwiania spraw przez Internet                                                                                                                                  Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć: 

–     umiejętności informacyjne:

     podstawowa   kompetencja   cyfrowa Wyszukiwanie informacji towarach, usługach

–     Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea,   biblioteki,   domy   kultury,   teatry,   filharmonie,   archiwa   itp.), wartościowych zasobów kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł.

–     Wyszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych (wystawy, koncerty,

festiwale, spektakle).

–     Korzystanie z wirtualnych galerii muzealnych.

     umiejętności komunikacyjne:

     podstawowa kompetencja cyfrowa Telefonowanie przez internet wideorozmowy przez internet.

–     Prowadzenie   rozmów   przez   internet   (np.   wideorozmowy,   rozmowy grupowe).

–     Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.

     umiejętności rozwiązywania problemów:

     podstawowa kompetencja cyfrowa – Instalowanie oprogramowania lub aplikacji

–     Dzielenie się własnymi tekstami, zdjęciami, muzyką, filmami w mediach społecznościowych (na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in.), tworzenie cyfrowych galerii zdjęć.

–     Nauka z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł

internetowych (np. Wikipedia, TED, Khan Academy, Baza Legalnych Źródeł, Ninateka, POLONA).

–     Rozwijanie umiejętności wykorzystywania cyfrowych zasobów kultury w sieci (z uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego) np. do stworzenia drzewa genealogicznego, odtworzenia  historii  własnej rodziny,miejscowości.

–     Oglądanie,   słuchanie,   pobieranie   wersji   cyfrowych   filmów,   muzyki, literatury, audycji radiowych, obrazów, prasy, gier, komiksów z legalnych źródeł kultury.

–     Rezerwowanie biletów na imprezy kulturalne online.

–     Nauka korzystania z e-booków (np. na czytnikach elektronicznych) i audio-booków.

–     Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji. Warunki użytkowania.

–     Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych.

–     Udostępnianie treści kultury w sieci. Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu.

–     Reagowanie na naruszenie własnych praw autorskich.

     umiejętności związane z oprogramowaniem:

     podstawowa kompetencja cyfrowa Korzystanie z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio

–     Zakup oprogramowania w sieci (kontrola legalności) – prawa i obowiązki wynikające z posiadanej licencji.

–     Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania (np. do obróbki graficznej plików, porządkowania i zarządzania plikami, danymi):

–     jak i gdzie ich szukać,

–     jak instalować,

–     jak i do czego używać,

–     na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem bezpieczeństwa i prawa autorskiego).

     umiejętność korzystania z usług publicznych:

     podstawowa kompetencja cyfrowa – Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego

–     Świadome, krytyczne, odpowiedzialne i selektywne korzystanie z cyfrowych zasobów kultury (źródeł muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych, archiwalnych i zabytkowych repozytoriów cyfrowych np. Federacja Bibliotek Cyfrowych, Polona, Ninateka, Cyfrowe Zbiory MNW, szukajwarchiwach.pl, portalu http://www.europeana.eu/).

Grupa docelowa uczestników

Scenariusz zajęć jest przygotowany do pracy z uczestnikami w grupie wiekowej powyżej 25 roku życia.

Liczebność grupy szkoleniowej

Zgodnie z standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może być większa niż 12 osób.