Zbiórki publiczne


Informacja dotycząca procedury ubiegania się o pozwolenie na zgromadzienie i przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz składania sprawozdania ze zbiórki

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, skierowany do Prezydenta Miasta Sosnowca

Wzór SPRAWOZDANIA z wyników zbiórki publicznej i sposobie zużytkowania zebranych ofiar, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizatora zbiórki, należy dostarczyć w terminie 1 miesiąca po zakończeniu zbiórki wraz z załączoną kopią ogłoszenia prasowego.

Podstawa prawna 

Ustawa o U S T A W A z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003r. w sparwie sposobu przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami

Zgromadzenia publiczne

Informacje o przeprowadzeniu zgromadzenia publicznego na terenie Miasta Sosnowca

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 

Podstawa prawna

Dodatkowe informacje można uzyskać w
Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych
pod numerem telefonu : 32 2921014