Projekt “EURO-medycyna” – Szkolenia medyczne i językowe dla pielegniarek i pielęgniarzy 50+

 

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca od maja 2013 do października 2014 prowadzi w Zabrzu projekt „EURO-medycyna”, który jest dofinansowany z EFS i skierowany do pielegniarek/ pielęgniarzy powyżej 50 roku życia. Obejmuje on bezpłatne specjalistyczne szkolenia medyczne oraz językowe (język angielski lub niemiecki, różne poziomy zaawansowania, 120 h – zakończony podejściem do międzynarodowych egzaminów certyfikujących – TOEIC lub WiDaF).
 

  Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca od maja 2013 r. do października 2014 r. prowadzi projekt „EURO-medycyna” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszy projekt adresowany jest do pracujących pielęgniarek/pielęgniarzy powyżej 50 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z wykształceniem co najmniej średnim, mieszkających lub zatrudnionych w placówkach medycznych na terenie woj. śląskiego, zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach medycznych i szkoleniach językowych.

Projekt obejmie specjalistyczne szkolenia dla 120 uczestników podzielonych na 10 grup.

Szkolenia medyczne:

  • Psychologiczne aspekty opieki nad chorymi z chorobami układu krążenia + prawne aspekty zawodu – 8 h wykładu
  • Epidemiologia i profilaktyka chorób układu krążenia – 16 h wykładu
  • Diagnostyka chorób układu krążenia – 24 h wykładu
  • Choroba niedokrwienna serca-rozpoznawanie, leczenie – 32 h wykładu
  • Chory z niewydolnością krążenia, diagnostyka, postępowanie, leczenie – 24 h wykładu
  • ABC reanimacji – 16 h wykładu
  • Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia – 8 h wykładu

Szkolenia językowe:

  • Zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego, zakończone egzaminem i certyfikatem TOEIC / WiDaF, grupowe i indywidualne (120 uczestników podzielonych na 15 grup – 120 h wykładu)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE I POCZĘSTUNEK

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Projektu od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu: +48 722 002 727

lub pod adresem e-mail: euromedycyna@fundacjasccs.pl

www.euro-medycyna.fundacjasccs.pl