Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ konsultacyjny i opiniodawczy składający się z przedstawicieli organu stanowiącego i organu wykonawczego oraz organizacji pzarządowych, a także podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, powoływany na podstawie art. 41e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 435 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 02.06.2016 r. w sprawie zmiany składu Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rada obecnej kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 733 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

SKŁAD


PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:


Magda Drdzeń – Fundacja dla Młodych – PRZEWODNICZĄCA

telefon kontaktowy: 530 084 040  adres e-mail: magdadrdzen@gmail.com 


Sławomir Dębski – Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Sosnowiec – WICEPRZEWODNICZĄCY

telefon kontaktowy:  510 211 331, 881 228 877   adres e-mail: slawomirdebski@woprsosnowiec.pl 


Jerzy Cholewa – Stowarzyszenie Ogrodowe „Dębowa Góra” w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  601 214 603    adres e-mail: jerzycholewa@vp.pl 


Magdalena Domańska – Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu

telefon kontaktowy: 502 432 322  adres e-mail: str.sosnowiec@gmail.com 


Maciej Mizia –Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec

telefon kontaktowy: 602 691 250  adres e-mail: mmizia22@tlen.pl 


Aleksander Sudara – Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra”

telefon kontaktowy: 530 702 271  adres e-mail: oleksudara@interia.pl 


Ireneusz Świerkot – Sosnowieckie Stowarzyszenie „Aktywny Senior”

telefon kontaktowy: 602 656 913  adres e-mail: i.swierkot@interia.pl 


Bogusław Blicharski – Związek Zagłębiowski

telefon kontaktowy: 510 587 559 adres e-mail: bblicharski@gmail.com


PRZEDSTAWICIELE RADY MIEJSKIEJ:


Danuta Gojna – Ucińska – Radna Rady Miejskiej w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  606 942 672   adres e-mail: dangoj@gazeta.pl 


 Halina Sobańska – Radna Rady Miejskiej w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  660 748 534  adres e-mail: sobanska.halina1@gmail.com


PRZEDSTAWICIELE URZĘDU MIEJSKIEGO:


Paulina Adamus – przedstawiciel Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  32 296 23 66  adres e-mail: nacz.wwo@um.sosnowiec.pl 


Wojciech Skiba – przedstawiciel Wydziału Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  32 296 06 40  adres e-mail: w.skiba@um.sosnowiec.pl 


Justyna Olszewska – Szmulik – przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  32 296 23 25  adres e-mail: zdrowie@um.sosnowiec.pl 


Krzysztof Dąbrowiak – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy: 32 296 06 17 adres e-mail:k.dabrowiak@um.sosnowiec.pl


Katarzyna Głuc – przedstawiciel Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  32 295 60 04  adres e-mail: cim@um.sosnowiec.pl


Tomasz Lewanda – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

telefon kontaktowy:   506 808 593  adres e-mail: info@mosir.sosnowiec.pl 


KONTAKT

e-mail: srdpp@um.sosnowiec.pl 

W przypadku chęci pozostawienia korespondencji można zrobić to za pośrednictwem SCOP dostarczając ją na Plac Kościuszki 5, pokój 105.

AKTY PRAWNE

Uchwała Nr 78/IX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26.03.2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

POSIEDZENIA:

  1. I posiedzenie – 16.07.2015 r. – LISTA OBECNOŚCIPROTOKÓŁ
  2. II posiedzenie – 31.08.2015 r. – LISTA OBECNOŚCIPROTOKÓŁ
  3. III posiedzenie – 16.11.2015 r. – LISTA OBECNOŚCIPROTOKÓŁ
  4. IV posiedzenie – 21.09.2015 r. – LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ
  5. V posiedzenie – 16.11.2015 r. – LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ
  6. VI posiedzenie – 14.12.2015 r. – LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ
  7. VII posiedzenie – 25.01.2016 r. – LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ
  8. VIII posiedzenie – 29.02.2016 r. – LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ

 

Archiwum:

Kadencja 2011 – 2013

Kadencja 2013 – 2015

Wybory do SRDPP – kadencja 2015 – 2017