Nieodpłatnie udostępniamy organizacjom pozarządowym miejsce na siedzibę!

Po podpisaniu Porozumienia o udostępnienie adresu siedziby i/lub adresu korespondencyjnego organizacje mają możliwość posługiwania się adresem Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, jako adresem siedziby lub adresem korespondencyjnym.

Organizacja mająca u nas siedzibę otrzymuje sposobność użytkowania w wybranych godzinach pomieszczeń nr 101, 112 – tzw. Siedziby sosnowieckich organizacji pozarządowych.

W pomieszczeniu można korzystać z komputera z dostępem do Internetu oraz z drukarki. Każda z organizacji ma także do dyspozycji indywidualną szafkę skrytkową na dokumenty. 

Organizacja, która korzysta u nas z adresu korespondencyjnego otrzymuje własną skrzynkę pocztową.

Dyżury organizacji mających siedzibę w SCOP:

{AG rootFolder=”/images/galerie/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”130″ thumbAutoSize=”none” arrange=”name” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”eaeaea” highliteColor=”7bb627″ frame_width=”600″ frame_height=”300″ newImageTag=”0″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”0″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”0″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”fancybox”}Siedziba_dla_organizacji/Dyzury{/AG}

GALERIA:

 {AG rootFolder=”/images/galerie/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”130″ thumbAutoSize=”none” arrange=”name” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”eaeaea” highliteColor=”7bb627″ frame_width=”600″ frame_height=”300″ newImageTag=”0″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”0″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”0″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”fancybox”}Siedziba_dla_organizacji/Galeria{/AG}