Ważne adresy:   

Urząd Statystyczny w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec
tel.:32/297-20-02, 32/297-20-08, 32/297-20-17
fax: 32/291-10-52
Informatorium: 32/297-20-25, 32/297-20-02
REGON: 32/297-20-25

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Lompy 14
40-040- Katowice
Biuro Podawcze – parter, p. 28
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30 – 18.00
Wtorek – piątek: 7.30 – 15.00
tel. 32/604-74-60, 32/604-74-58

Wnioski o wpis , zmianę wpisu, wykreślenie należy składać na urzędowych formularzach.(odnośniki)
Wnioski podlegają opłacie.

Opłat od wniosków dokonuje się w kasie Sądu – w gotówce albo w znakach sądowych – albo przelewem na wskazany powyżej numer bankowy Sądu. Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonuje się w kasie Sądu – tylko w gotówce – albo przelewem na wskazany powyżej numer rachunku bankowego Sądu.
UWAGA:
W przypadku opłaty przelewem, należy do składanego wniosku dołączyć dowód dokonania przelewu.
W tytule wpłaty na rachunek bankowy Sądu należy wskazać numer KRS podmiotu i/lub firmę (nazwę) podmiotu

Konto dochodów:
50 1010 1212 0012 9622 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Katowicach

Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul. 3 Maja 20
41-200 Sosnowiec
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00 – 18.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Centrala: 32/368-86-00, 32/368-87-76
Sekretariat: 32/266-23-20, fax: 32/266-86-49
us2429@sl.mofnet.gov.pl 

Ważne linki:   

 • www.ngo.pl – skarbnica wiedzy dla organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych życiem społecznym
 • www.pozytek.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego
 • www.ekonomiaspoleczna.pl – porat poruszający fundamentalne kwestie ekonomii społecznej
 • www.partycypacjaobywatelska.pl – portal służący wymianie wiedzy i doświadczeń różnorodnych środowisk oraz osób związanych z działaniami partycypacyjnymi
 • www.batory.org.pl – Fundacja im. Stefana Batorego. Jej celem jest przede wszystkim udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje.
 • www.klon.org.pl – Stowarzyszenie Klon Jawor – gromadzi i udostępnia wiedzę o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz aktywności społecznej Polaków i Polek. P

  rowadzi również poradnictwo w różnych formach dla organizacji pozarządowych, grup obywatelskich oraz osób zainteresowanych aktywnością społeczną.

 • www.efs.gov.pl – Portal Funduszy Europejskich
 • www.katowice.roefs.pl – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach
 • www.efs.slaskie.pl – Urząd Marszałkowski Wydział EFS
 • www.efs.wup-katowice.pl – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wydział EFS