Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publinczych, w o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na cele religijne.

Uprawnionymi do prowadzenia zbiórki publicznej są:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
  3. komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej, składający się z co najmniej 3 osób fizycznych.

Do zgłaszania zbiórek publicznych służy portal www.zbiorki.gov.pl 

W przeznaczonej dla organizatorów części portalu można znaleźć formularze zgłoszenia i sprawozdań, instrukcje, porady. Portal jest też narzędziem wspierającym rozliczanie ze zbiórek. Na portalu prezentowane są informacje dotyczące wymaganego terminu składania sprawozdań. System wysyła także do organizatorów przypomnienia o konieczności terminowego rozliczenia się. Organizator może składać dokumenty dotyczące zbiórek drogą elektroniczną i w postaci papierowej.

Droga elektroniczna
Rekomendujemy zgłaszanie i rozliczanie zbiórek drogą elektroniczną m.in. dlatego, że będzie obsłużone szybciej. Składanie sprawozdań elektronicznie też jest wygodniejsze oraz łatwiejsze dla organizatora (wbudowane w formularz podpowiedzi pomogą odpowiednio wypełnić dokument). Zgłoszenia i sprawozdania są składane przez konto na ePUAP. Chcąc zgłosić zbiórkę elektronicznie należy przejść do sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę elektronicznie“, która pokieruje nas do strony logowania na ePUAP.

Formularz papierowy
Zbiórki można zgłaszać wysyłając formularz drogą tradycyjną. Formularz można pobrać na portalu, w sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę papierowo“. Także formularze sprawozdań są tu dostępne – można je wydrukować, wypełnić i wysłać do MAC pocztą – a obsługujący portal urzędnicy wprowadzą go na stronę. W sekcji „Jak prawidłowo zgłosić lub rozliczyć zbiórkę” organizatorzy znajdą instrukcje i porady, dotyczące procedur zgłaszania zbiórek, sprawozdawczości, zakładania profilu zaufanego. Warto zapoznać się z tymi materiałami przed rozpoczęciem zbiórki publicznej, bo znacznie ułatwi to dalsze działania.

Poniżej prezentujemy pakiet informacji na temat zbiórek publicznych:

Ikonografiki:

{AG}Zbiorki_publiczne{/AG}

Prezentacja: 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych


 Wykaz decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca zezwalających na przeprowadzenie zbiórki publicznej w latach 2012 – 2014