Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca bądź Miasta Sosnowca mogą być objęte imprezy organizowane na jego terenie o zasięgu dzielnicowym, miejskim, lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym lub innym.

Należy pamiętać, iż przyznanie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter imprezy.

 

W celu uzyskania patronatu należy wypełnić WNIOSEK (kliknij aby pobrać)

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie co najmniej 21 dni przed planowaną imprezą:

  • pocztą na adres:

Urząd Miejski w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20
41 – 200 Sosnowiec

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Biuro Obsługi Interesantów, Stanowisko nr 6.

Równocześnie elektroniczną wersję wypełnionego formularza i załączników należy wysłać za pośrednictwem poczty internetowej na adres: prezydent@um.sosnowiec.pl, wpisując w tytule wiadomości „patronat honorowy“.

 

Uwaga!
Organizator imprezy objętej Patronatem ma obowiązek umieszczenia właściwego znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej www.sosnowiec.pl/patronaty oraz zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy.

Podczas trwania imprezy, której przyznany został Patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Miasta w widocznym miejscu – znak graficzny do pobrania ze strony internetowej www.sosnowiec.pl

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta lub Miasta Sosnowiec oraz przyjmowania przez Prezydenta Miasta członkostwa w Komitetach Honorowych (kliknij aby pobrać)