Szanowni Państwo,

Sosnowiec jest miastem w którym III sektor działa coraz prężniej. Pojawia się coraz więcej organizacji pozarządowych, prowadzą one coraz bardziej profesjonalną działalność. Formy ich aktywności są niezwykle zróżnicowane, a zatem ich potrzeby także są różnorakie.

Oddajemy wobec tego w Państwa ręce ankietę diagnozującą stan III sektora w Sosnowcu. Kontekstem badań jest potrzeba głębszego przyjrzenia się sytuacji sosnowieckich organizacji pozarządowych, bowiem jak dotąd nie były one przedmiotem szerszych analiz. Analiza wyników ankiety pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić by ułatwić Państwu funkcjonowanie w naszym Mieście. Liczymy na Wasze sugestie odnośnie tego jakie działania Waszym zdaniem mogłyby zostać podjęte przez Gminę na rzecz polepszenia jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją zawartą we wstępie do diagnozy, wypełnienie ankiety oraz odesłanie jej na adres:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
Plac Kościuszki 5
Sosnowiec 41-200

lub dostarczenie pod ten sam adres osobiście.

Ankietę można wysłać także na adres e-mail: redakcja.scop@um.sosnowiec.pl 

DIAGNOZA III SEKTORA W SOSNOWCU (kliknij aby pobrać ankietę)