Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
 opracował projekt Sosnowieckiej Bazy NGO.

Celem projektu jest: 
– stworzenie sosnowieckiej bazy fundacji, stowarzyszeń, podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym.
Zadaniem projektu jest: 
-ułatwienie komunikacji między mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta.
Sosnowiecka Baza NGO będzie:
– oprócz danych rejestrowych pokazywać dane kontaktowe jak również informacje o prowadzonej dzialalności,
– również swoistą mapą aktywności organizacji sektora pozarządowego działających na terenie Miasta. 

Aby stworzyć profesjonalną bazę zachęcamy zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu Sosnowca do wypełnienia i przesyłania załączonego Formularza
w formie elektronicznej na adres e- maił
: scop@um.sosnowiec.pl 
lub dostarczenie osobiście do siedziby

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
pl. Kościuszki 5 
41-200 Sosnowiec

(w godzinach : poniedziałek -piątek 730 -1900 )
 

 Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Zespół SCOP.

 

Wykazy opracowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 

Wykaz Fundacji

Wykaz Stowarzyszeń:

    ♦ Stowarzyszenia rejestrowe
    ♦ Stowarzyszenia zwykłe
    ♦ Stowarzyszenia sportowe i kluby sportowe 

Wykaz Organizacji Posiadających Status OPP z terenu Miasta Sosnowca