POZYSKIWANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY SOSNOWIEC:

Zarządzenie nr 113 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowych zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji organizacjom pozarzadowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert – obowiązujące od 14 lutego 2014 r

Załączniki:

Oświadczenie członka komisji konkursowej do opiniowania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Karta oceny formalnej oferty złożonej w  otwartym konkursie ofert

Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert

 


Zarządzenie Nr 1152 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12 września 2012 r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 9 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 4 stycznia 2012 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 70 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Szczegółowych Zasad przyznawania dotacji oraganizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert


Szczegółowe Zasady przyznawania dotacji organizacjom pozarządowyn z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert
 


Załączniki:

Oświadczenie Członka Komisji

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Merytorycznej 

Zarządzenie Nr 70 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowych Zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert

Zarządzenie Nr 9 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowych Zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert

Szczegółowe Zasady przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Sosnowiec w drodze otwartych konkursów ofert – obowiązujące do 31 grudnia 2012 r.

Załączniki:

Oświadczenie Członka Komisji

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Merytorycznej