KONKURSY OFERT 2014


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU,TURYSTYKI I KRAJOZNASTWA


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE EDUKACJI


 OTWARTY KONKURS W DZIEDZINIE ZDROWIA


OTWARTY KONKURS W DZIEDZINIE ZDROWIA


OTWARTY KONKURS W DZIEDZINIE ZDROWIA 


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE KULTURY


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA 


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU


 KONKURSY OFERT 2013   

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU

Prezydent miast Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu

Wzór oferty
Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

 

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu 

Wzór oferty
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej

 

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO


Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku.

Zarządzenie o unieważnieniu konkursu

 

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu.

Wzór oferty
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

WYNIKI 

OTWARTY KONKURS OFERT W OBSZARZE EDUKACJI 

Prezydent Miasta Sosnowca, na podstawie Zarządzenia nr 530  Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 22.05.2013r. ogłasza konkurs ofert dla podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego na realizację zadania pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca w 2013 r.”

 

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa

Wzór oferty
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
 
WYNIKI

 

OTWARTY KONKURS OFERT W OBSZARZE EDUKACJI

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego na realizację zadania pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca w 2013 r.”

 

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu

Wynik oceny formalnej
Wzór oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

WYNIKI
  

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa  

Ogłoszenie wyników 

Wyniki oceny formalnej   

 

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE KULTURY
 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury w 2013 roku 

Wykaz ofert obiętych wsparciem

Wykaz ofert nie objętych wsparciem

Wyniki oceny formalnej

 

OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu

Zestawienie projektów obiętych wsparcie

Wynik Oceny Formalnej

Wzór oferty

Załącznik nr 1-Szkolenie dzieci i młodzieży_Harmonogram zajęć szkoleniowych
Załącznik nr 2-Szkolenie dzieci i młodzieży+współzawodnictwo seniorów_Wykaz trenerów, instruktorów

Załącznik nr 1-Współzawodnictwo seniorów_Harmonogram treningów
  


Zadania i kwoty przewidziane do realizacji w roku 2013
Wzór oferty podmiotu na realizację programu

Warunki przeprowadzania konkursu ofert dla podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego,
Regulamin postępowania Komisji Konkursowej ds. wyboru projektów na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Sosnowca zgłoszonych przez podmioty działające w obszarze pożytku publicznego,

Karta oceny formalnej oferty,

Karta oceny merytorycznej oferty.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2012r. 

Wynik oceny formalnej otawartego konkursu ofert 

  Wynik konkursu ofert na realizację w 2012 zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu
  Wynik oceny formalnej otwartego konkursu ofert w dziedzinie sportu

          Ogłoszenia konkursu ofert
           WZÓR OFERTY.
           Szkolenie dzieci i młodzieży_Harmonogram zajęć szkoleniowych.
           Szkolenie dzieci i młodzieży+współzawodnictwo seniorów_Wykaz trenerów, instruktorów
           Współzawodnictwo seniorów_Harmonogram

  • Konkurs ofert dla podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego na realizację zadania pn “Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca w 2012 r.” 

Protokół z Oceny Formalnej 
Wykaz Oceny Formalnej
Ogłoszenie