111

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Zarządzenie przyznające