wyniki

Wyniki konkursu ofert: Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Zarządzenie przyznające