wyniki

Wyniki Konkursu Ofert w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Zarządzenie Przyznające