wyniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w  2019 r. zadania publicznego pn.: “Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

Zarządzenie przyznające